Subscrisa, NESTY AUTO SERVICE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sos. BERCENI Nr. 80, Sectorul 4, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/15518/1991, avand CIF RO 388736, reprezentata legal prin dl. Lazarescu Ernest, in calitate de Director General, nr. tel 021.460.82.57, nr. fax 021.460.82.57, e-mail service@autonesti.ro (denumita in continuare NESTY AUTO SERVICE)

VA INFORMAM ca respectam si am pus in aplicare toate mecanismele de garantare a drepturilor dvs. prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “Regulamentul”).

Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor personale este foarte importanta pentru noi, iar pentru a indeplini strict scopul contractual si/sau legal (executarea contractelor incheiate, resurse umane, precum si gestionarea si organizarea muncii) trebuie sa inregistram, sa pastram si sa utilizam informatiile si datele cu caracter personal pe care dvs. ni le oferiti in baza contractului sau a legii.

Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dvs. personale sunt utilizate si scopul in care acestea pot fi folosite. Va rugam sa cititi cu atentie prezenta politica de confidentialitate.

Asigurarea confidentialitatii este insasi motto-ul activitatii noastre, iar pentru a indeplini scopurile de mai sus trebuie sa prelucram anumite date cu caracter personal.

In acest sens NESTY AUTO SERVICE a implementat toate politicile si procedurile necesare avand ca obiect masuri tehnice, organizatorice de securitate si confidentialitate pentru protectia datelor cu caracter personal colectate si prelucrate, precum si protejarea vietii private, a intereselor legitime si garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor in conformitate cu Regulamentul.

Scopurile prelucrarii

NESTY AUTO SERVICE prelucreaza datele cu caracter personal in scopul prestarii serviciilor specifice activitatii NESTY AUTO SERVICE, respectiv servicii de reparatii auto (in unele cazuri decontare directa cu societati de asigurari), scop de marketing, studii de marketing si satisfacție client, precum si resurse umane – gestionarea si organizarea muncii.

Nu sunteti obligat sa furnizati datele. Insa aceste date sunt necesare pentru scopurile de mai sus. Refuzul dvs. determina imposibilitatea realizarii scopurilor de mai sus, ca urmare a imposibilitatatii de a-ti oferi serviciile noastre. In cee ace priveste scopul de marketing va rugam sa observati si Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing, studii de marketing si satisfacție client si Acordul privind newsletterul noastru.

 

Temeiurile prelucrarii

 • Consimtamantul dvs.
 • Contractul incheiat de dvs. cu NESTY AUTO SERVICE/ Ordinul de reparatii
 • Legislatia in vigoare pentru anumite cazuri
 • Interesul legitim

 

Categoriile de destinatari

Pentru indeplinirea activitatii sale NESTY AUTO SERVICE poate comunica aceste date catre imputernicitii sai, societati de asigurare, partenerii sau colaboratorii sai sau institutiilor/autoritatilor publice, acestora din urma pentru indeplinirea unor cerinte legale sau la solicitarea lor.

Transmiterea datelor se face in functie de situatii concrete, limitat la obiectivul prelucrarii si asigurandu-ne cu privire la respectarea cerintelor Regulamentului. 

Categoriile de date prelucrate

Datele cu caracter personal care se solicita la incheierea contractului cu NESTY AUTO SERVICE, pe parcursul executarii acestuia, precum si cele impuse prin dispozitii legale, precum nume si prenume, numar telefon, adresa de e-mail, adresa, CNP, nr. si serie CI.

Durata stocarii datelor

Datele vor fi stocate pe intreaga perioada contractuala, iar dupa incetarea contractului pe o durata necesara pentru protejarea drepturilor NESTY AUTO SERVICE conform legislatiei aplicabile si termenelor de prescriptie a drepturilor la actiune. In cazurile in care nu este incheiat un contract intre dvs. si NESTY AUTO SERVICE durata prevazuta in nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Durata prevazuta de legislatia in vigoare.

 

Drepturile dumneavoastra sunt:

 

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Puteti obtine de la NESTY AUTO SERVICE o confirmare a faptului ca prelucram sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal prin adresarea unei cereri in acest sens Societatii noastre

 

 • Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal

Persoana vizata poate obtine de la NESTY AUTO SERVICE rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor cu caracter personal incomplete.

 • Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal (“dreptul de a fi uitat”)

Prin exercitarea dreptului la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) aveti dreptul de a obtine de la NESTY AUTO SERVICE stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal

Aveti dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum:

 • contestati exactitatea datelor, pe o perioada care ne-ar permite verificarea corectitudinii acestora;
 • datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea lor;
 • in cazul in care NESTY AUTO SERVICE nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs. ni le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

 

 • Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Aveti dreptul de a obtine de la Societate, intr-un format structurat, utilizat curent si care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care va privesc si dreptul de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

 • Dreptul la opozitie

Aveti dreptul de a va opune cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim, precum si de a va opune, in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct;

 • Dreptul de retragere oricand a consimtamantului

Va puteti retrage oricand consimtamantul, fara afectarea valabilitatii prelucrarilor anterioare, in cazul prelucrarilor bazate pe consimtamant printr-o simpla notificare catre Societate.

 • Dreptul de a depune o plangere

Aveti dreptul de a depune o plangere la Societate si/sau la Autoritatea de Supraveghere privind protectia datelor

 • Dreptul de a va adresa justitiei

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta oricand printr-o cerere semnata, datata si transmisa catre Societate prin e-mail sau posta.

Ne puteti contacta:

 • prin e-mail – la adresa: dgpr@autonesti.ro
 • printr-o cerere transmisa prin posta la adresa :Berceni Nr.80
 • telefonic – la numarul :021.460.82.57

sau puteti contacta direct Responsabilul nostru cu protectia datelor: Stoica Mihaela

 • prin e-mail – la adresa: stoica@autonesti.ro
 • printr-o cerere transmisa prin posta la adresa : Soseaua Berceni Nr 80.
 • telefonic – la numarul: 0747.33.83.80

Precizam ca NESTY AUTO SERVICE nu utilizeaza niciun proces decizional bazat pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.

In cazul in care NESTY AUTO SERVICE va intentiona sa prelucreze date cu caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost colectate, va vom informa, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, privind scopul secundar respectiv si orice alte detalii suplimentare relevante.

NESTY AUTO SERVICE aplica masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform legii si asigura confidentialitatea acestora, conform legii.