POLITICA PENTRU FACILITAREA DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

&

PROCEDURA GESTIONARII CERERILOR ACESTOR PERSOANE

NESTY AUTO SERVICE

 

 

Va informam ca respectam si am pus in aplicare toate mecanismele de garantare a drepturilor dvs prevazute de Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “Regulamentul”).

Prezenta politica va prezinta cum va puteti exercita drepturile asupra datelor dvs cu caracter personal care sunt colectate si prelucrate de noi in temeiul contractului incheiat, a legii sau in alte situatii notificate.

Pentru exercitarea oricaruia dintre drepturile dvs. enumerate mai jos, va poti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre noi prin e-mail la adresa de e-mail […] sau prin posta la adresa de e-mail […].

De asemenea, puteti contacta direct responsabilul nostru cu protectia datelor:

 • prin e-mail – la adresa [gdpr@autonesti.ro];
 • printr-o cerere transmisa prin posta la adresa […Bucuresti, Sos. Berceni, nr.80, sector 4];
 • telefonic – la numarul [021.460.82.57]

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA sunt urmatoarele:

 1. Dreptul de acces la datele personale care va privesc

Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective.

La simpla dvs. cerere, conform celor doua modalitati e-mail sau scrisoare precizate mai sus, va putem furniza o copie anuala a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate putem percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. In cazul in care trimiteti cererea in format electronic și cu exceptia cazului in care solicitati un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic.

In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc nu sunt colectate de la dvs, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind confidentialitatea.

 1. Dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete

Prin exercitarea dreptului la rectificare puteti sa ne solicitati modificarea, actualizarea sau remedierea datelor cu caracter personal in anumite situatii, mai ales daca sunt inexacte inexacte sau au fost modificate/ updatate. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

 1. Dreptul de a solicita stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)

Prin exercitarea dreptului la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) puteti sa ne solicitati sa va stergem  din evidentele noastre datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

 

 1. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii

Aveti dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum:

 • contestati exactitatea datelor, pe o perioada care ne-ar permite verificarea corectitudinii acestora;
 • datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea lor;
 • in cazul in care NESTY AUTO SERVICE nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs. ni le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instant

 

 1. Dreptul de a fi notificat de catre noi in caz de incalcari privind securitatea datelor

Desi NESTY AUTO SERVICE a luat toate masurile organizatorice si tehnice de securitate pentru pentru protectia datelor dvs. cu caracter personal colectate si prelucrate, precum si protejarea vietii dvs. private, a intereselor  dvs. legitime si garantarea drepturilor dvs. fundamentale, in situatia, putin probabila, in care incalcarea securitatii datelor cu caracter personal ar fi susceptibila sa genereze un risc pentru drepturile și libertatile dvs., NESTY AUTO SERVICE va va informa fara intarzieri nejustificate cu privire la aceasta incalcare.

 

 1. Dreptul de a va opune oricand prelucrarii

In virtutea acestui drept puteti sa va exprimati oricand dorinta dvs. de excludere voluntara („opt-out”) printr-o simpla notificare, la aceleasi adrese de mai sus, de e-mail sau postala.

De asemenea aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii a datelor cu caracter personal care va privesc in scopul de marketing direct. In acest caz, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate in acest scop.

 1. Dreptul de a va retrage consimtamantul

Puteti sa va  retrageti consimtamantul acordat in anumite cazuri, oricand, in mod gratuit, printr-o simpla notificare adresata catre noi prin e-mail sau posta, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

 1. Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor;

NESTY AUTO SERVICE, prin Responsabilul sau cu protectia datelor, va furnizeaza informatii privind actiunile intreprinse in urma unei cereri in temeiul drepturilor dvs, fara intarzieri nejustificate și in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea și numarul cererilor.

NESTY AUTO SERVICE va informeaza cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii dvs, prezentand și motivele intarzierii.

In cazul in care introduceti o cerere in format electronic, informatiile sunt furnizate in format electronic acolo unde este posibil, cu exceptia cazului in care solicitati un alt format.

 1. Dreptul de a va adresa justitiei

 

Va rugam sa consulti si POLITICA DE CONFIDENTIALITATE postata pe site-ul nostru.

Ne puteti contacta:

 • prin e-mail – la adresa [gdpr@autonesti.ro];
 • printr-o cerere transmisa prin posta la adresa [Bucuresti, Sos. Berceni, nr.80, sector 4];
 • telefonic – la numarul [021.46.82.57]

sau poti contacta direct responsabilul nostru cu protectia datelor:

 • prin e-mail – la adresa [gdpr@autonesti.ro];
 • printr-o cerere transmisa prin posta la adresa [Bucuresti, Sos. Berceni, nr.80, sector 4];
 • telefonic – la numarul [021.460.82.57]